#10841

Ninja School Online

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 59 sv4 giá 1tr atm

1,500,000 CARD
Nạp thẻ cào

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 59 sv4 giá 1tr atm

Tài khoản liên quan

cung 79 sv4 ttgt cấp 10 vũ khí 14 -...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT:
1,800,000đ
cung 103 sv4 vũ khí 15 giá 1tr4 atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
2,000,000đ
quạt 98 sv2 vũ khí 14 giá 480k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
700,000đ
tiêu 130 sv1 vũ khí 14 giá 1tr8 atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,800,000đ
kiếm 130 sv2 vũ khí 14 giá 1tr4 atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,000,000đ
đao 98 sv4 vũ khí 14 giá 1tr2 atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,800,000đ
kiếm 97 sv2 vũ khí 14 giá 700k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
cung 88 sv2 vũ khí 8 - 140k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ