#10846

Ninja School Online

Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiêm 103 sv3 yoroi tl6 sói lv100 4sao tl3444 học 8stn còn 17m yên max skil9x có skil10x

570,000 CARD
Nạp thẻ cào

Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiêm 103 sv3 yoroi tl6 sói lv100 4sao tl3444 học 8stn còn 17m yên max skil9x có skil10x

Tài khoản liên quan

kunai 59 sv6 vũ khí 9 - 180k atm
Sever: Sv6 - Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
280,000đ
kiếm 70 sv1 vũ khí 8 -100k atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
cung 69 sv2 vũ khí 12 sói 5s - 250k...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
350,000đ
tieu74; full+8; con 10m yen
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
tieu72; full+8; con 4m yên
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
quat73; full+8; con 17m yên
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
tieu73; full+8; con 7m yên
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
tieu73; full+8; con 5m yên
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ