#10847

Ninja School Online

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiem 116 sv4 vk mcs tl5 gt tl5 quần tl0 bùa tl1 yoroi tl5 sói lv100 tl2554 còn 9m yên max skil910x

780,000 CARD

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiem 116 sv4 vk mcs tl5 gt tl5 quần tl0 bùa tl1 yoroi tl5 sói lv100 tl2554 còn 9m yên max skil910x

Tài khoản liên quan

đao 107 sv3 ttgt cấp 26 có ntgt5 gi...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT:
4,000,000đ
cung 79 sv4 ttgt cấp 10 vũ khí 14 -...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT:
1,800,000đ
cung 103 sv4 vũ khí 15 giá 1tr4 atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
2,000,000đ
quạt 98 sv2 vũ khí 14 giá 480k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
700,000đ
tiêu 130 sv1 vũ khí 14 giá 1tr8 atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,800,000đ
kiếm 130 sv2 vũ khí 14 giá 1tr4 atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,000,000đ
đao 98 sv4 vũ khí 14 giá 1tr2 atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,800,000đ
kiếm 97 sv2 vũ khí 14 giá 700k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ