#1847

Ninja School Online

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tieu77; full+8

180,000 CARD
Nạp thẻ cào

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tieu77; full+8

Tài khoản liên quan

Kunai 65 Sv3 Vũ khí 12 - 180k atm m...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
270,000đ
Quạt 69 Vũ khí 8 Sv2 - 130k atm mom...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
Tiêu 80 Vũ khí 12 Sv2 - 410k atm mo...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
650,000đ
Kunai 80 Vũ khí 14 Sv3 - 600k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
950,000đ
tiêu 85 sv1 vũ khí 8 - 150k atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
230,000đ
quạt 90 sv1 vũ khí 12 - 400k
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
600,000đ
Quạt 70 Sv2 Vũ khí 9 - 140k momo
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
Quạt 102 Sv3 Vũ khí 12 - 550k momo
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
850,000đ