#1849

Ninja School Online

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tieu77; full+8

180,000 CARD
Nạp thẻ cào

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tieu77; full+8

Tài khoản liên quan

đao 69 sv1 vũ khí 12 - 200k atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
300,000đ
tiêu 70 sv2 vũ khí 12 - 300k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
450,000đ
cung 70 sv2 vũ khí 12 -320k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ
tiêu 70 sv6 vũ khí 10 - 240k atm
Sever: Sv6 - Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ
tiêu 99 sv3 vũ khí 12 - 580k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
kiếm 98 sv3 vũ khí 14 lỗi shinwa ,1...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
tiêu 98 sv3 vũ khí 14 900m yên - 72...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,050,000đ
tiêu 97 sv2 vũ khí 12 -400k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ