#3842

Ninja School Online

Sever: Sv1 - Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt 103 sv1 vũ khí 14 - 620k atm

950,000 CARD

Sever: Sv1 - Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt 103 sv1 vũ khí 14 - 620k atm

Tài khoản liên quan

cung 70 sv3 vũ khí 8 ( xác bị tách...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
320,000đ
kiem79;full+8
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
quat78; vk+9; full+8
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
kiem 78; full+8
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
kunai79; full+8; con 57m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
dao78; full+8
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
200,000đ
tieu79; full+8; con 20m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
quat78; full+8; con 53m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ