#4115

Ninja School Online

Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt 130 sv3 vũ khí 14 - 2tr atm

3,000,000 CARD

Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt 130 sv3 vũ khí 14 - 2tr atm

Tài khoản liên quan

KUNAI 74
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
kiem 70
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
150,000đ
CUNG 71
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Cung
TTGT: Không
150,000đ
tieu 76
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ
tieu 76
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ
tieu77
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ
tieu 75
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ
tieu 76
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ