#4115

Ninja School Online

Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt 130 sv3 vũ khí 14 - 2tr atm

3,000,000 CARD
Nạp thẻ cào

Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt 130 sv3 vũ khí 14 - 2tr atm

Tài khoản liên quan

tieu76 full+8; con 14m yen
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
cung 80 sv2 vũ khí 14 - 1tr1 atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
1,600,000đ
cung 130 sv1 vũ khí 14, sói ngon +...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
3,500,000đ
kiêm 80 sv1 vũ khí 12 - 200k atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
quạt 84 sv4 vũ khí 12 - 200k atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
300,000đ
quạt 88 sv4 vũ khí 14 - 800k atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,200,000đ
cung 85 sv4 vũ khí 12 -250k atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
350,000đ
tiêu 85 sv4 vũ khí 12 - 200k atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ