#4116

Ninja School Online

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: cung 70 sv4 vũ khí 14 - 1tr3 atm

2,000,000 CARD
Nạp thẻ cào

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: cung 70 sv4 vũ khí 14 - 1tr3 atm

Tài khoản liên quan

Kiếm 77 sever1 vk12
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
350,000đ
Tiêu 130 vũ khí 14
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
Tiêu 74 sssv1 vũ khí 9
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
140,000đ
Cung 79 sv3 vũ khí 10
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
Quạt 92 sv1 vũ khí 14
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
650,000đ
Kunai 50 sv3 vũ khí 12
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
180,000đ
kiem 75
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
180,000đ