#4118

Ninja School Online

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 59 sv4 ( chưa vô lớp ) vk14 - 650k atm

1,000,000 CARD

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 59 sv4 ( chưa vô lớp ) vk14 - 650k atm

Tài khoản liên quan

đao 95 sv1 vũ khí 14 giá 400k atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
600,000đ
tiêu 130 sv4 vũ khí 14 giá 1tr5 atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,200,000đ
kunnai 130 sv4 ttgt cấp 19 vũ khí 1...
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT:
2,300,000đ
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
240,000đ
tieu 59 full 12 13 vk tl 5 sói 5 sa...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
quat 115 vk 12 9 món 14 đồ 9x xe 5...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,250,000đ
tieu 70 vk 12 full 12 1 món 8 sói 3...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
tieu 108 vk 12 tl 6 đồ 12 14 sói 5...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ