#4226

Ninja School Online

Sever: Sv1 - Bokken

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: cung 50 sv1 vũ khí 14 - 1tr4 atm

2,000,000 CARD

Sever: Sv1 - Bokken

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: cung 50 sv1 vũ khí 14 - 1tr4 atm

Tài khoản liên quan

kiếm 77 sv4 vũ khí 12 - 160k atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
tiêu 73 sv1 vũ khí 9 - 90k atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ
tiêu 70 sv3 vũ khí 13 - 220k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ
quạt 103 sv3 vũ khí 15 - 1tr4 atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
2,100,000đ
cung 97 sv1 vũ khí 12 -400k atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
600,000đ
tiêu 105 sv4 vũ khí 14 -650k atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
950,000đ
cung 78 sv2 vũ khí 12 - 220k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
350,000đ
tiêu 98 sv3 vũ khí 12 380m yên - 40...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ