#4291

Ninja School Online

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quat80; full +8

225,000 CARD

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quat80; full +8

Tài khoản liên quan

tiêu 98 sv3 vũ khí 12 giá 350k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
quạt buf sv4 giá 120k atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
kunai 70 sv2 vũ khí 13 giá 240k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
tiêu 82 sv3 vũ khí 12 giá 200k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
quạt 101 sv3 vũ khí 14 -1tr1 atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,700,000đ
quạt 72 sv3 vũ khí 12 - 200k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
300,000đ
quạt 119 sv3 vũ khí 16 giá 1tr8 atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
2,800,000đ
cung 103 sv4 vũ khí 12 giá 350k atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ