#4294

Ninja School Online

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tieu80; full+8

225,000 CARD
Nạp thẻ cào

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tieu80; full+8

Tài khoản liên quan

Kiếm 75 sv1 vũ khí 12
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
Tiêu 59 sv2 full 10
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
Đao 70 sv2 vũ khí 12
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
400,000đ
tieu 75
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 98 Sv4 Vũ khí 12
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
800,000đ
Kiếm 70 Sv1 Vũ khí 8
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
Kiếm 70 Sv1 Vũ khí 8
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
Kiếm 70 Sv1 Vũ khí 8
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ