#4610

Ninja School Online

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: cung 103 sv4 vũ khí 14 - 1m atm

1,500,000 CARD

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: cung 103 sv4 vũ khí 14 - 1m atm

Tài khoản liên quan

kiếm 97 sv2 vũ khí 14 giá 700k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu 125 sv5 vũ khí 12 giá 450k atm
Sever: Sv5 _ Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
650,000đ
quạt 70 sv1 vũ khí 14 tinh luyện ng...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
2,200,000đ
cung 88 sv2 vũ khí 8 - 140k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ
kunai 70 sv2 vũ khí 12 giá 220k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
đao 115 sv4 vũ khí 14 - 1tr2 atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,500,000đ
quạt 103 sv4 vũ khí 14 - 1tr atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,500,000đ
cung 130 sv4 vũ khí 14 - 1tr2 atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,800,000đ