#4611

Ninja School Online

Sever: Sv1 - Bokken

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: đao 112 sv1 vũ khí 15 -900k atm

1,400,000 CARD

Sever: Sv1 - Bokken

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: đao 112 sv1 vũ khí 15 -900k atm

Tài khoản liên quan

quạt buf sv4 giá 120k atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
kunai 70 sv2 vũ khí 13 giá 240k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
tiêu 82 sv3 vũ khí 12 giá 200k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
quạt 81 sv2 vũ khí 9 giá 160k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
250,000đ
Quạt 90vk12, 2m 12, full 10, 82m yê...
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
411,000đ
quạt 101 sv3 vũ khí 14 -1tr1 atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,700,000đ
quạt 72 sv3 vũ khí 12 - 200k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
300,000đ
quạt 119 sv3 vũ khí 16 giá 1tr8 atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
2,800,000đ