#4875

Ninja School Online

Sever: Sv1 - Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt 113 sv1 vũ khí 12 - 600k atm

900,000 CARD

Sever: Sv1 - Bokken

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt 113 sv1 vũ khí 12 - 600k atm

Tài khoản liên quan

tiêu 103 sv2 vũ khí 14 giá 1tr atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
tiêu 103 sv2 vũ khí 12 giá 450k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
tiêu 97 sv1 vũ khí 12 giá 400k atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
cung 50 sv1 vũ khí 14 giá 700k atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,050,000đ
tiêu 83 sv4 vũ khí 12 giá 200k atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
kiếm 93 sv4 vũ khí 12 giá 350k
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
quạt 130 sv2 vũ khí 14 giá 1tr2 atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,800,000đ
cung 130 sv1 vũ khí 14 giá 1tr2 atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,800,000đ