#5376

Ninja School Online

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Quạt

TTGT:

Nổi bật: quạt 103 sv4 vũ khí 14 ttgt cấp 15 có nt3 - 1tr5 atm

2,200,000 CARD

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Quạt

TTGT:

Nổi bật: quạt 103 sv4 vũ khí 14 ttgt cấp 15 có nt3 - 1tr5 atm

Tài khoản liên quan

Quạt 98 Sv4 Vũ khí 12
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
800,000đ
Kiếm 70 Sv1 Vũ khí 8
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
Kiếm 70 Sv1 Vũ khí 8
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
Kiếm 70 Sv1 Vũ khí 8
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
Kunai 50 Sv4 Vũ khí 12
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
Đao 74 SV4 Vũ khí 8
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
240,000đ
Kiếm 49 Sv4 Vũ khí 10
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
180,000đ
Tiêu 68 Sv2 Vũ khí 12
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ