#5380

Ninja School Online

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 85 sv4 vũ khí 12 sói 4s cs ngon - 320k atm

500,000 CARD

Sever: Sv4 - Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm 85 sv4 vũ khí 12 sói 4s cs ngon - 320k atm

Tài khoản liên quan

tiêu 70 sv4 vũ khí 8 giá 90k atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
tiêu 105 sv4 vũ khí 14 giá 600k atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
900,000đ
kunai 68 sv2 vũ khí 12 giá 220k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
đao 95 sv1 vũ khí 14 giá 450k atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
700,000đ
kiếm 69 sv2 vũ khí 8 có sói 5* ngon...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
kiếm 80 sv1 vũ khí 12 giá 350k atm
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
đao 72 sv6 vũ khí 12 giá 320k
Sever: Sv6 - Tone
Class: Đao
TTGT: Không
500,000đ
kiếm 73 sv4 vũ khí 9 giá 80k atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ