#8050

Ninja School Online

Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt 119 sv3 vũ khí 16 giá 1tr8 atm

2,800,000 CARD
Nạp thẻ cào

Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt 119 sv3 vũ khí 16 giá 1tr8 atm

Tài khoản liên quan

kunai 68 sv2 vũ khí 12 giá 220k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
kiếm 69 sv2 vũ khí 8 có sói 5* ngon...
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
đao 72 sv6 vũ khí 12 giá 320k
Sever: Sv6 - Tone
Class: Đao
TTGT: Không
500,000đ
kiếm 73 sv4 vũ khí 9 giá 80k atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
kiếm 73 sv4 vũ khí 9 giá 80k atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
kiếm 73 sv4 vũ khí 9 giá 80k atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
120,000đ
quạt 90 sv3 vũ khí 13 giá 320k atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
480,000đ
tiêu 98 sv4 vũ khí 14 giá 1tr atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ