Tất cả
quạt 103 sv4 vũ khí 14 ttgt cấp 15...
Sever: Sv4
Class: Quạt
TTGT:
2,200,000đ
tiêu 92 sv4 vũ khí 13 còn 340 lg -...
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
quạt 103 sv1 vũ khí 14 - 620k atm
Sever: Sv1
Class: Quạt
TTGT: Không
950,000đ
cung 103 sv4 vũ khí 14 - 1m atm
Sever: Sv4
Class: Cung
TTGT: Không
1,500,000đ
tiêu 99 sv3 vũ khí 14 pt tiêu 103 n...
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,300,000đ
đao 112 sv1 vũ khí 15 -900k atm
Sever: Sv1
Class: Đao
TTGT: Không
1,400,000đ
tiêu 70 sv2 vũ khí 15 bùa 16 - 2tr2...
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,200,000đ
kiếm 85 sv4 vũ khí 12 sói 4s cs ngo...
Sever: Sv4
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
quạt 98 sv4 vũ khí 12 - 350k atm
Sever: Sv4
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
quạt 88 sv4 vũ khí 10 hàng buff - 2...
Sever: Sv4
Class: Quạt
TTGT: Không
300,000đ
quạt 81 sv3 vũ khí 13 -200k atm
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
300,000đ
tiêu 70 sv3 vũ khí 14 - 550k atm
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
cung 78 sv2 vũ khí 12 - 280k atm
Sever: Sv2+3
Class: Cung
TTGT: Không
400,000đ
đao 75 sv3 vũ khí 13 - 200k atm
Sever: Sv2+3
Class: Đao
TTGT: Không
300,000đ
Cung 130 sv2 vũ khí 14 - 1tr6 atm
Sever: Sv2+3
Class: Cung
TTGT: Không
2,500,000đ
dao79;full+8
Sever: Sv2+3
Class: Đao
TTGT: Không
200,000đ
kiếm 130 sv1 ttgt cấp20 có nt4 vũ k...
Sever: Sv1
Class: Kiếm
TTGT:
3,200,000đ
tieu79; vk+9; full+8
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
kunai 103 sv1 vũ khí 14 pt quạt 70...
Sever: Sv1
Class: Kunai
TTGT: Không
2,000,000đ
kunai79; full+8
Sever: Sv2+3
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ