Tất cả
Quạt 108 Sv4 Vũ khí 14 - 700k atm m...
Sever: Sv4
Class: Quạt
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu 130 sv1 vũ khí 15 pt kunai 70...
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,500,000đ
kunai 103 sv1 vũ khí 12 xe máy 5s...
Sever: Sv1
Class: Kunai
TTGT: Không
1,200,000đ
Quạt 70 Sv2 Vũ khí 9 - 140k momo
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 98 sv1 vũ khí 16 gần full tl9...
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
12,000,000đ
kiem79;full+8
Sever: Sv2+3
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 98 sv1 vũ khí 14 -1tr5 atm
Sever: Sv1
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,200,000đ
quạt 130 sv3 vũ khí 14 - 2tr atm
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
3,000,000đ
cung 80; full+8
Sever: Sv2+3
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ
Cung 79 SV1 Vũ khí 12 - 350k momo
Sever: Sv1
Class: Cung
TTGT: Không
550,000đ
cung 70 sv4 vũ khí 14 - 1tr3 atm
Sever: Sv4
Class: Cung
TTGT: Không
2,000,000đ
quat78; vk+9; full+8
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
kunai 130 sv4 vũ khí 15 - 1tr8 atm
Sever: Sv4
Class: Kunai
TTGT: Không
2,700,000đ
Quạt 102 Sv3 Vũ khí 12 - 550k momo
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
850,000đ
cung79; full8
Sever: Sv2+3
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ
cung 103 sv4 vũ khí 14 - 1m atm
Sever: Sv4
Class: Cung
TTGT: Không
1,500,000đ
kiếm 59 sv4 ( chưa vô lớp ) vk14 -...
Sever: Sv4
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
kiem 78; full+8
Sever: Sv2+3
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
cung 130 sv4 vũ khí 14 - 1tr4 atm
Sever: Sv4
Class: Cung
TTGT: Không
2,000,000đ
quat78; full+8; con 42m yen
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ