Tất cả
quạt 116 sv4 vũ khí 15 còn 500 lượn...
Sever: Sv4
Class: Quạt
TTGT: Không
1,800,000đ
kunai79; full+8; con 57m yên
Sever: Sv2+3
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
quạt 130 sv4 vũ khí 14 - 800k atm
Sever: Sv4
Class: Quạt
TTGT: Không
1,200,000đ
tieu78; full +8; con 21m yen
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
quạt 130 sv4 vũ khí 14 - 800k atm
Sever: Sv4
Class: Quạt
TTGT: Không
1,200,000đ
dao78; full+8
Sever: Sv2+3
Class: Đao
TTGT: Không
200,000đ
quat79; full+8; con 40m yên
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
tieu79; full+8; con 20m yên
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
kunai79; full+8; con 63m yên
Sever: Sv2+3
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
quat78; full+8; con 53m yên
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
tiêu 130 vũ khí 14 - 2tr atm
Sever: Sv2+3
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,000,000đ
tiêu 103 sv4 vũ khí 14 - 1tr6 atm
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,500,000đ
quạt 103 sv3 vũ khí 14 ,590 lượng -...
Sever: Sv2+3
Class: Quạt
TTGT: Không
1,800,000đ
kunai 49 sv4 vũ khí 12 -320k atm
Sever: Sv4
Class: Kunai
TTGT: Không
480,000đ
cung 79 sv4 ttgt cấp 10 vũ khí 14 -...
Sever: Sv4
Class: Cung
TTGT:
1,800,000đ
đao 99 sv1 vũ khí 16 - 4tr atm
Sever: Sv1
Class: Đao
TTGT: Không
5,500,000đ
cung 101 sv2 vũ khí 12 - 450k atm
Sever: Sv2+3
Class: Cung
TTGT: Không
650,000đ
tiêu 118 sv4 vũ khí 14 - 2tr atm
Sever: Sv4
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,000,000đ
kiếm 103 sv4 vũ khí 14 ttgt c32 có...
Sever: Sv4
Class: Kiếm
TTGT: Không
6,500,000đ
kunai 103 sv1 vũ khí 14 - 1tr6 atm
Sever: Sv1
Class: Kunai
TTGT: Không
2,500,000đ