Tất cả
Quạt 76, ful 7, còn 51m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 39m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
kiếm 130 sv2 vũ khí 14 giá 1tr4 atm
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,000,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 40m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 39m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
đao 98 sv4 vũ khí 14 giá 1tr2 atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,800,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 47m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 48m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 42m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 52m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
tiêu 98 sv4 vũ khí 14 giá 1tr atm
Sever: Sv4 - Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 32m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
quat64; full+8; con 4m yen
Sever: Sv1 - Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
105,000đ
tieu78; full+8; con 20m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
195,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 18m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 43m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 42m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 46m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ
cung79; full+8; con 37m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
195,000đ
Quạt 76, ful 7, còn 44m yên
Sever: Sv2+3 - Shuriken + Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
120,000đ